felkod PANASONIC

FELKOD Panasonic
H00 – Ingen felorsak
H11 – Kommunikationsfel mellan innedel och utedel – Kabelfel mellan inne-utedel / Kretskort inne-utedel
H14 – Luftsensor i innedel – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H15 – Kompressorns temperatursensor – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H16 – Avkänningen av strömförbrukning i utedelen öppen – Fel i kretskort utedel / Fel i transistormodulen

H19 – Fel på innedelens fläktmotor eller Låst rotor – Fel i kretskort innedel / Fel på fläktmotor
H23 – Fel på rörsensor i innedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H24 – Fel på rörsensor 2 i innedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H27 – Fel på luftsensorn i utedelen
H28 – Fel på rörsensorn i utedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt

H30 – Fel på tryckrörssensorn i utedelen – Tryckrörssensorn felaktig eller dålig kontakt
H33 – Felaktig elanslutning mellan inne och utedel – Felaktigheter i matning till innedel / utedel
H38 – Felaktig kombination inne/utedel
H97 – Fel på utedelens fläktmotor eller Låst rotor – Fel i kretskort utedel / Fel på fläktmotor
H98 – Högtrycksskydd i inne-delen – Igensatta luftfilter / Luftcirkulationen felaktig

H99 – Innedelens frysskydd – igensatta luftfilter / För lite köldmedel
F11 – 4-vägs ventilen ändrar inte läge – fel på 4-vägsventilen / Fel på spolen
F90 – PFC kontroll felaktig – fel på spänningen i PFC
F91 – Köldmediakretsen fungerar felaktigt – tomt på köldmedel / 3-vägsventilen stängd
F93 – Kompressorn roterar åt fel håll – kompressorn felaktig

F95 – Högtrycksskydd i ute-delen – fel i köldmediakretsen i utedelen
F96 – Överhettning av IPM (stömtransistor) – för mkt köldmedel, dålig värmeavgivning, strömtransistor felaktig
F97 – Kompressorn överhettad – brist på köldmedel / Kompressor trasig
F98 – För hög strömförbrukning – för mycket köldmedel / Dålig värmeavgivning
F99 – För hög strömförbrukning i likspänningskretsen i utedelen (DC-PEAK) – fel på utedelens kretskort / Fel på strömtransistorn / Fel på kompressorn

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv