Värmepumpen fungerar inte alls

Värmepumpen fungerar inte alls

Kontrollera att:

1. Värmepumpen får ström
2. Batterierna i fjärrkontrollen fungerar
3. Inte starttimer är inställd

Testa att:
- starta om
- ändra värmepumpens funktion, växla mellan värme och kyla
- kontrollera att strömmen är tillslagen
- kontrollera att säkringen är hel

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv