BOKA RENGÖRINGSSERVICE

Ökat luftflödet och bättre effekt!

Rengöring rekommenderas vartannat år, för bibehållande av en god effekt och en låg strömförbrukning.

- Rengöring av innedel, med en ångtvätt
- Fläkthjulet rengörs (detta är viktigt för luftflödet)
- Grovrengöring av utedel
- Läckagesökning för att kontrollera att det inte finns
några kylmedieläckage
- Efterdragning av el
- Kontroll av dräneringsvattenflöde
- Vibrationskontroll
- Tekniker mäter upp lufttemperaturer, strömförbrukning,
luftflöden.

Vi lämnar rabatt vid bokning tillsammans med grannar. Modeller behöver ej vara desamma, inte heller behöver grannars pump vara installerad av oss! Fråga oss om rabattskalan.

Kylslaget följer Skatteverkets regler för RUT-avdrag och i dagsläget finns inget RUT-avdrag för rengöringsservice. Avvikelse från dessa regler medför direkt betalningsskyldighet och straffavgift.

ANMÄL INTRESSE

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv