Luft-luftvärmepump Rengöringsservice

Ökat luftflödet och bättre effekt!

Rengöring rekommenderas vartannat år, för bibehållande av effekt och en låg strömförbrukning.

- Rengöring av innedel, med en ångtvätt
- Fläkthjulet rengörs (detta är viktigt för luftflödet)
- Grovrengöring av utedel
- Läckagesökning för att kontrollera att det inte finns
några kylmedieläckage
- Efterdragning av el
- Kontroll av dräneringsvattenflöde
- Vibrationskontroll
- Tekniker mäter upp lufttemperaturer, strömförbrukning,
luftflöden.

Kylslaget följer Skatteverkets regler för RUT-avdrag och i dagsläget finns inget RUT-avdrag för rengöringsservice. Avvikelse från dessa regler medför direkt betalningsskyldighet och straffavgift.

Vi svarar när du ringer ...

Anna-Maria, Kristoffer och Rasmus

BOKA

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv